Zamówienia publiczne

„Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

2020-12-17 10:46:43

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

powrót