Zamówienia publiczne

Modernizacja automatyki i centrali wentylacji oraz systemu dystrybucji w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2020-12-11 15:15:11

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2021 roku

2020-12-11 11:29:55

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

2020-11-25 15:55:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Dostawa energii cieplnej do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2021

2020-11-10 16:31:03

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

Konkurs ofert na najem pomieszczenia 1a w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2020-10-26 13:41:07

czytaj