Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

2021-07-21 16:04:27

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego B położonego przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2021-06-30 14:14:28

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na budowę ogrodzenia przy boisku piłkarskim B położonym przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Remont systemu odwodnienia wyjścia ewakuacyjnego przy siłowni w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

2021-06-01 15:30:29

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie Pływalni Pingwin, Hali Sportowej i Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej OSiR Bemowo

2021-04-09 10:35:52

czytaj

Informacja o obowiązku pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

2021-04-02 14:17:56

Platforma zakupowa Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

czytaj