Zamówienia publiczne

Konkurs ofert na najem powierzchni pod stanowisko manewrowe przy Hali Sportowej ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2021-02-02 15:34:36

czytaj

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

2021-02-02 15:25:20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów

2020-12-31 10:36:56

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj

„Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

2020-12-17 10:46:43

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w obiekcie Hali Sportowej oraz Pływalni Pingwin OSiR Bemowo Grudzień 2020

2020-12-14 10:05:57

czytaj