Zamówienia publiczne

Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie oraz Bemowskiego Ośrodka piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2021-12-03 16:13:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie.

2021-12-01 15:50:28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

czytaj

Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych na potrzeby Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej położonego przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2021-11-23 13:45:03

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na zakup i dostawę maszyny do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych na potrzeby Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej położonego przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Konkurs Ofert na najem powierzchni pod stanowisko manewrowe - Hala Sportowa

2021-10-12 15:09:48

czytaj

Remont oświetlenia przy boisku piłkarskim A położonym przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2021-09-29 17:57:40

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na remont oświetlenia przy boisku piłkarskim A położonym przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj