Zamówienia publiczne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

2018-07-27 08:20:53

czytaj

Dostawa i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

2018-07-13 14:37:50

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostawa i montaż hali pneumatycznej na boisku należącym do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

2018-07-02 13:52:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

czytaj

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. OBROŃCÓW TOBRUKU 40 W WARSZAWIE III

2018-06-27 14:39:45

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj