Zamówienia publiczne

Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

2019-03-26 16:26:38

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-03-25 16:10:14

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie.

2019-03-21 15:34:07

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

czytaj

Wynik Konkursu ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

2019-03-08 14:53:11

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

czytaj

Wynik Konkursu Ofert na najem pomieszczenia 1.1 znajdującego się w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej OSiR Bemowo.

2019-02-13 14:46:17

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia 1.1 znajdującego się w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej OSiR Bemowo

czytaj