Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie.

2019-03-21 15:34:07

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

czytaj

Wynik Konkursu ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

2019-03-08 14:53:11

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

czytaj

Wynik Konkursu Ofert na najem pomieszczenia 1.1 znajdującego się w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej OSiR Bemowo.

2019-02-13 14:46:17

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia 1.1 znajdującego się w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej OSiR Bemowo

czytaj

Przebudowa recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

2019-01-25 11:26:15

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na przebudowę recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2019-01-16 12:11:49

czytaj