Zamówienia publiczne

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do najmu w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej

2019-04-23 09:58:54

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie (WR)

2019-04-05 16:31:37

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Konkurs Ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

2019-04-03 09:55:26

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do najem pomieszczeń siłowni sportowo - rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

czytaj

Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo

2019-03-26 16:26:38

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-03-25 16:10:14

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj