Zamówienia publiczne

Renowacja podłogi drewnianej z parkietu w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-06-07 15:25:28

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na renowację podłogi drewnianej z parkietu w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostawa i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2019-05-31 15:07:19

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitarnego do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

czytaj

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców To

2019-05-17 14:12:18

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

2019-05-17 14:09:54

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

czytaj

Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni przy ul. Oławskiej 3 a w Warszawie

2019-05-08 15:43:26

PRZETARG NIEOGRANICZONY

czytaj