Zamówienia publiczne

Remont systemu odwodnienia wyjścia ewakuacyjnego przy siłowni w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

2021-06-01 15:30:29

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE
  • WZÓR UMOWY
  • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

powrót