Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej bulodromu – miejsca do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2022-03-17 13:20:12

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej bulodromu – miejsca do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  • Zapytanie ofertowe
  • Wzór umowy - załącznik nr 1
  • OPZ - załącznik nr 2
  • Mapa
  • Odpowiedzi na pytania 22.03.2022r.
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót