Zamówienia publiczne

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej NW1 w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”

2022-07-14 16:12:20

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej NW1 w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

 

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Wzór umowy
  • Schemat przebudowy instalacji NW1
  • Dokumentacja powykonawcza instalacji wentylacji mechanicznej Hali Sportowej NW1
  • Dokumentacja powykonawcza "Modernizacji automatyki i centrali wentylacji oraz systemu dystrybucji
  • Zdjęcia
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót