Zamówienia publiczne

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego

2022-08-02 17:05:36

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na roboty budowlane

 

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki formie edytowalnej
  • Specyfikacja wentylacji STWIORB
  • Opis techniczny wentylacja
  • Rzut demontaż
  • Rzut instalacja
  • Przedmiar

powrót