Zamówienia publiczne

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 oraz Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy

2021-12-16 15:28:26

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

 

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

powrót