Zamówienia publiczne

Budowa bulodromu – plac do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

2022-04-07 15:02:31

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na budowę bulodromu – plac do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Plac do gry w bule dla każdego”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

  • Zapytanie ofertowe
  • Wzór umowy
  • Specyfikacja techniczna
  • Projekt wykonawczy
  • Przedmiar
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

powrót