Zakup i dostawa maszyny do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych na potrzeby Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej położonego przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na zakup i dostawę maszyny do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych na potrzeby Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej położonego przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • OPZ
  • Wzór umowy
  • Informacja o zmianie umowy + aktualny wzór umowy
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zapytanie_ofertowe1.pdf
OPZ2.pdf
Wzor_umowy20.pdf
Informacja_o_zmianie_umowy.pdf
Aktualny_wzor_umowy.pdf
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf