Wyposażenie siłowni w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w częściach: Część nr 1: Zakup i dostawa maszyn do treningu kardio; Część nr 2: Zakup i dostawa maszyn ze stosem

PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • OGŁOSZENIE
  • SIWZ
  • WZÓR UMOWY
  • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  • Doprecyzowanie informacji z Rozdziału XXII ust. 3 SIWZ – Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 201 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie.
  • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyniku postępowania

Ogloszenie6.pdf
SIWZ11.pdf
wzor_umowy1.pdf
zalaczniki_w_wersji_edytowalnej1.docx
odpowiedzi_16_05.pdf
informacja_z_otwarcia_ofert1.pdf
Inf_strona1.pdf