Wyniki konkursu Ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo =- rekreacyjnej wraz ze sprzętem, pomieszczeniami pomocniczymi i sauną w budynku Pływalni


Ogloszenie_o_konkursie2.pdf
Regulamin_Konkursu.pdf
zal_nr_2_do_oferty10.doc
zal_nr_1_do_oferty8.doc
zal_nr_3_do_oferty9.doc
Zalacznik_nr_1_do_IK_oferta.doc
Zalacznik_nr_2_do_IK_-_wzor_umowy_najem_silowni_basen_2019.pdf
silownia_poziom_-1.pdf
wynik_konkursu_ofert_silownia_2019.pdf