Wynik Konkursu ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo – rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo

Dyrektor OSiR Bemowo zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń siłowni sportowo – rekreacyjnej wraz ze sprzętem oraz pomieszczeniami pomocniczymi w Hali OSiR Bemowo


Ogloszenie_o_konkursie_Silownia_Hala.pdf
Zalacznik_nr_1_do_IK_oferta2.doc
zal_nr_1_do_oferty5.doc
zal_nr_2_do_oferty5.doc
zal_nr_3_do_oferty5.doc
Zalacznik_nr_2_do_IK_-_wzor_umowy1.pdf
Plan_pomieszczen_Silownia_Hala.pdf
Wynik_konkursu_ofert21032019.pdf