Wymiana nawierzchni boiska B

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

PROGRAM BUDOWY ZADASZEŃ BOISK PIŁKARSKICH – EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

 

DOFINANSOWANIE: 1.826.500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.653.100,00

 

Pierwotna płyta o wymiarach zewnętrznych 109 x 72 m została powiększona poprzez ułożenie dodatkowych pasów trawy syntetycznej na istniejących chodnikach i trawnikach. W związku z tym wymiar całej płyty boiska to 117 x 76 m.

 

System nawierzchni składa się z trzech elementów: mata elastyczna, sztuczna trawa oraz wypełnienie. Mata elastyczna ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Trawa zasypanazostała piaskiem kwarcowym (330 ton) i granulatem EPDM (70 ton).

 

Na chodnikach, wzdłuż dłuższych boków boiska wykonano instalację koryt odwodnienia liniowego.

Zamontowano nowe wiaty dla zawodników rezerwowych, nowe bramki oraz piłkochwyty. 

 

Wzdłuż linii boiska przygotowano kotwy pod montaż hali pneumatycznej, która od sezonu 2021/2022 pokrywać będzie całą płytę boiska.