Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.:
 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj