Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. – w formule zaprojektuj i wybuduj – na roboty budowlane pn.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie – w formule zaprojektuj i wybuduj
  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • PFU – załącznik nr 1A
  • PFU – załącznik nr 1B
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Odpowiedzi na pytania RZP/4/2022
  • Odpowiedzi na pytania RZP/4/2022 – 2
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowane zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert

Informacje o unieważnieniu postępowaniaInformacja o wyborze – Strona – część nr 1 Ogloszenie_RZP-4-2022.pdf SWZ_RZP-4-2022.pdf OSIR_BEMOWO_PFU_Hala_Sportowa_panele_02_-_zalacznik_1a.pdf OSIR_BEMOWO_PFU_Hala_Sportowa_pompy_ciepla_02_-_zalacznik_1b.pdf zalaczniki_w_formie_edytowalnej_-_RZP-4-2022.docx Odpowiedzi_na_pytania_RZP-4-2022.pdf Odpowiedzi_na_pytania_RZP-4-2022_-_2.pdf Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia1.pdf Informacja_z_otwarcia_ofert3.pdf