Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa tymczasowej drogi przeciwpożarowej przy obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej i budowę tymczasowej drogi przeciwpożarowej przy obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


droga_p_poz.pdf