Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


ogloszenie_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf