Świadczenie przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo dla obiektu pływalnia „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A, hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 oraz Bemowskiego Ośrodka Pił

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy2.pdf