Remont systemu odwodnienia wyjścia ewakuacyjnego przy siłowni w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • ZAPYTANIE OFERTOWE
  • WZÓR UMOWY
  • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zapytanie_ofertowe5.pdf
Wzor_umowy17.pdf
OPIS_TECHNICZNY_Remont_systemu_odwodnienia.pdf
PRZEDMIAR_ROBOT_Remont_systemu_odwodnienia.pdf
RYS__REMONT_SYSTEMU_ODWODNIENIA-RYS__3.pdf
RYS__REMONT_SYSTEMU_ODWODNIENIA-RYS__S1.pdf
RYS__REMONT_SYSTEMU_ODWODNIENIA-RYS__S2.pdf