Remont oświetlenia przy boisku piłkarskim A położonym przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na remont oświetlenia przy boisku piłkarskim A położonym przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Wzór umowy
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Odpowiedzi na pytania 05.10.2021
  • Odpowiedzi na pytania 07.10.2021 + zmiana terminu składania ofert
  • Zmiana terminu składania ofert + aktualny wzór umowy
  • Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu skladania ofert 11.10.2021
  • Odpowiedzi na pytania 12.10.2021
  • Wybór oferty

Zapytanie_ofertowe7.pdf
Wzor_umowy19.pdf
OPZ1.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_05_10_2021.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_+_zmiana_terminu_skladania_ofert_07_10_2021.pdf
Zmiana_terminu_skladania_ofert_+_aktualny_wzor_umowy.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_+_zmiana_terminu_skladania_ofert_11_10_2021.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_12_10_2021.pdf
Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf