Przebudowa recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3 A w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na przebudowę recepcji w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WZÓR UMOWY


Zapytanie_ofertowe1.pdf
Wzor_umowy1.pdf
Projekt_wykonawczy.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_01_08_2018-A_04_SEGREGATOR.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_01_RZUT.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_02_RZUT.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_03_WIDOK.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_04_PRZEKROJE.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_05_BRAMKI.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_06_BRAMKI.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_07_RZUT_ELEKTRYKI.pdf
BEMOWO_BASEN_RECEPCJA_A_08_SCHEMAT_ELEKTRYKI.pdf
PROJEKT_KONCEPECJI_OSiR_BEMOWO_PLYWALNIA_PINGWIN.pdf