Przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów

PRZETARG NIEOGRANICZONY

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. WZÓR UMOWY
  4. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
  7. ZMIANA OGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo informuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu w sprawie szczegółowego zakresu badań obowiązkowych i fakultatywnych dla boisk do piłki nożnej ze sztucznej trawy, dokona badania identyfikacyjnego surowców wykorzystanych przez Wykonawcę do  realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Badaniu podlegać będzie: trawa, granulat oraz piasek kwarcowy. Badania te mają potwierdzić, że użyte materiały są takie same, jak zaoferowane przez Wykonawcę podczas składania ofert i posiadają parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentacji projektowej, tj:

·         wysokość włókna od 65 do 66 mm

·         ilość pęczków 8 757/m2 (±5%)

·         ilość włókien 105 084/m2 (±5%)

·         waga całkowita 3 384 g/m2 (±5%)

·         waga włókna 1 956 g/m2 (±5%)

·         grubość włókna 360 mikronów (±5%)

·         Dtex 15 600 (±5%)

·         wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min 111N/100 mm

·         wyrywanie pęczka po starzeniu min 58 N

·         przepuszczalność wody przez kompletny system min 1 702 mm/h

·         typ trawy: monofil

·         materiał trawy: 100% polietylen

·         wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

·         pod trawą mata e-layer o grubości 25 mm, deformacji max. 4,2 mm, absorpcji energii min. 60%, wykonany metodą in-situ.

 

 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 9. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Ogloszenie11.pdf
SIWZ22.pdf
Wzor_umowy16.pdf
zalaczniki_w_wersji_edytowalnej6.docx
A01.pdf
A02.pdf
A03.pdf
A04.pdf
ObroncowBoisko_Przedmiar4.pdf
OpisObroncowBoisko7.pdf
STWiOR_ObroncowBoisko2.pdf
A011.pdf
A021.pdf
A031.pdf
ObroncowTobrukuHala_Przedmiar2.pdf
OpisObroncowHala5.pdf
STWiOR_ObroncowTobrukuHala1.pdf
odp_8_08_21.pdf
zmiana_ogloszenia.pdf
inf-z_otwarcia_ofert.pdf
Wynik_strona.pdf