Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – Aktualizacja 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 1.