Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących nadbudowy obiektu Hali Sportowej o dodatkową powierzchnię socjalno-administracyjną przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących nadbudowy obiektu Hali sportowej o dodatkową powierzchnię socjalno-administracyjną przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie