Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pomp ciepła dostosowanej mocą dla pot

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 i Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 oraz instalacji pomp ciepła dostosowanej mocą dla potrzeb c.w.u. i c.o. na obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Unieważnienie

Zapytanie_ofertowe_PFU.pdf
Uniewaznienie_PFU.pdf