Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót dla robót dotyczących uszczelnienia plaży basenowej basenu pływackiego, modernizacji zjeżdżalni oraz budowy groty solnej z tężnią solankową na Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) z planowanymi kosztami wykonania dokumentacji projektowej oraz planowanymi kosztami robót w zakresie wykonania: uszczelnienia plaży basenowej basenu pływackiego,  modernizacji zjeżdżalni,    budowy groty solnej z tężnią solankową w obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.