Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo na rok 2023

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż próg unijny prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

https://osir-bemowo.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/374567/dostawa-oleju-opalowego-dla-osrodka-sportu-i-rekreacji-m-st-warszawy-w-dzielnicy-bemowo-na-rok-2023

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej