Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Pływalni „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Pływalnia „Pingwin” przy ul. Oławskiej 3a w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Odpowiedzi na pytania
  • Zapytanie ofertowe
  • OPZ
  • Wzór umowy
  • załącznik w formie edytowalnej