Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –kosztorysowej bulodromu – miejsca do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej bulodromu – miejsca do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Wzór umowy – załącznik nr 1
  • OPZ – załącznik nr 2
  • Mapa
  • Odpowiedzi na pytania 22.03.2022r.
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie_ofertowe_-_BO_-_Bulodrom.pdf
wzor_umowy_-_zalacznik_nr_1.pdf
OPZ_-_zalacznik_nr_2.pdf
Mapa.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_22_03_2022.pdf
Inf__o_wyborze.pdf