Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń siłowni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w obiekcie Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 


Zapytanie_ofertowe4.pdf
odpowiedzi_9_02_2021.pdf