Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych związanych z adaptacją i przekryciem istniejących kortów tenisowych oraz budowy zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych związanych z adaptacją i przekryciem istniejących kortów tenisowych oraz budowy zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Raginisa 14 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.