Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Wzór umowy
  • Zmiana zapytania 1 – z dnia 27.07.2021
  • Odpowiedzi na pytania + warunki przyłączeniowe
  • Unieważnienie

Zapytanie_ofertowe_-_Korty.pdf
OPZ_Korty.pdf
Wzor_umowy_Korty.pdf
Zmiana_zapytania_1.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf
Warunki_MPWIK_Korty_Raginisa_14.pdf
Warunki_przylaczenia_Innogy_Korty.pdf
Warunki_Veolia_korty_WP_PS4-21-0071_Raginisa_14.pdf
Warunki_przylaczenia_PGNiG_Korty_ul__Raginisa_14.pdf
Uniewaznienie.pdf