Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie – II

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy obiektu rekreacyjno-sportowego – kortów tenisowych, zlokalizowanych przy ul. Raginisa 14 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Wzór umowy
  • Warunki przyłączeniowe
  • Odpowiedzi na pytania oraz zmiana
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie_ofertowe6.pdf
Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
Wzor_umowy18.pdf
Warunki_MPWIK_Korty_Raginisa_141.pdf
Warunki_przylaczenia_Innogy_Korty1.pdf
Warunki_przylaczenia_PGNiG_Korty_ul__Raginisa_141.pdf
Warunki_Veolia_korty_WP_PS4-21-0071_Raginisa_141.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_oraz_zmiana.pdf
Informacja_o_wyborzej_oferty_najkorzystniejszej.pdf