Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej NW1 w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 tys. złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej NW1 w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie”, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  • Zapytanie ofertowe
  • Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Wzór umowy
  • Schemat przebudowy instalacji NW1
  • Dokumentacja powykonawcza instalacji wentylacji mechanicznej Hali Sportowej NW1
  • Dokumentacja powykonawcza “Modernizacji automatyki i centrali wentylacji oraz systemu dystrybucji
  • Zdjęcia
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

0116_220708152652_001.pdf
OPZ_wentylacja_Projekt.pdf
Zapytanie_ofertowe_-_wentylacja_projekt.pdf
Wzor_umowy.pdf
0117_220708152821_001.pdf
Untitled_08072022_154019.pdf
Dokumentacja_powykonawcza_Hala_Sportowa,_Obroncow_Tobruku_40,_Warszawa.pdf
Zdjecie_2.pdf
Zdjecie_1.pdf
schemat_przebudowa_wentylacji.pdf
DWG.zip
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_wentylacja_projekt.pdf