Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku – trybuny w Hali Sportowej OSiR Bemowo

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 poz. 998), Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st, Warszawy w Dzielnicy Bemowo, informuje o posiadaniu zbędnych składników majątku ruchomego, przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z załączonym wykazem (załącznik nr 1).