Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na roboty budowlane

 • Ogłoszenie
 • SWZ
 • Załączniki formie edytowalnej
 • Specyfikacja wentylacji STWIORB
 • Opis techniczny wentylacja
 • Rzut demontaż
 • Rzut instalacja
 • Przedmiar
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Unieważnienie postępowania

Ogloszenie.pdf
SWZ_-_RZP-2-2022.pdf
Zalaczniki_w_formie_edytowalnej.docx
STWIORB_SPECYFIKACJA_WENTYLACJA.pdf
28_07_Opis_techniczny_wentylacja.pdf
Modyfikacja_instalacji_AN-Rzut-DEMONTAZ.pdf
Modyfikacja_instalacji_AN-Rzut-Instalacja_parter.pdf
_PRZEDMIAR.pdf
Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
Informacja_z_otwarcia_ofert2.pdf
Uniewaznienie_-_strona.pdf