Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na roboty budowlane
 • Ogłoszenie
 • SWZ
 • Załączniki formie edytowalnej
 • Specyfikacja wentylacji STWIORB
 • Opis techniczny wentylacja
 • Rzut demontaż
 • Rzut instalacja
 • Przedmiar
 • odpowiedzi na pytania 1
 • odpowiedzi na pytania 2
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

_PRZEDMIAR1.pdf Ogloszenie_RZP-3-2022.pdf Zalaczniki_w_formie_edytowalnej_-_II.docx Modyfikacja_instalacji_AN-Rzut-DEMONTAZ1.pdf STWIORB_SPECYFIKACJA_WENTYLACJA1.pdf Modyfikacja_instalacji_AN-Rzut-Instalacja_parter1.pdf 28_07_Opis_techniczny_wentylacja1.pdf SWZ_RZP-3-2022.pdf Odpowiedzi_na_pytania1.pdf Odpowiedzi_na_pytania_2_-_RZP-3-2022.pdf Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowania_zamowienia_RZP-3-2022.pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_RZP-3-2022.pdf Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf Informacja_o_wyborze_-_strona.pdf