Dostawa wykładziny ochronnej PCV do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę wykładziny ochronnej PCV do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu

Zapytanie ofertowe


Zapytanie_ofertowe3.pdf