Dostawa oleju opałowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo: hali sportowej i Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnew w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę oleju opałowego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie_Ofertowe1.pdf