Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie oraz Bemowskiego Ośrodka piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

  • Ogłoszenie
  • SWZ
  • Załączniki w formie edytowalnej
  • Sprostowanie i zmiana terminu
  • Ogłoszenie po zmianie
  • Odpowiedzi na pytania 09.12.2021r.
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie_Olej_2022.pdf
SWZ_Olej_2022.pdf
Zalaczniki_w_formie_edytowalnej_-_Olej_2022.docx
sprostowanie_i_zmiana_terminu.pdf
Ogloszenie_po_zmianie_1.pdf
Odpowiedzi_na_pytania_09_12_2021r_.pdf
Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia_-_olej_2022.pdf
Informacja_z_otwarcia_ofert_-_RZP-5-2021.pdf
Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_-_RZP-5-2021.pdf