Dostawa i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę i montaż żaluzji fasadowych w obiekcie pływalni przy ul. Oławskiej 3A w Warszawie, Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie_Ofertowe.pdf