Dostawa i montaż hali pneumatycznej na boisku należącym do Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ
  4. DOKUMENTACJA GRAFICZNA
  5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  6. WZÓR UMOWY
  7. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
  8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGLOSZENIE.pdf
SIWZ1.pdf
Zalaczniki_edytowalne.docx
plan_boiska.pdf
plan_sytuacyjny_boisk.pdf
OPZ.pdf
WZOR_UMOWY1.pdf
JEDZ_hala_pneum.zip
lokalizacja_hali_pneum.pdf
odpowiedzi_27_07.pdf
Inf_z_otwarcia_ofert.pdf
Inf_o_wyborze_strona1.pdf