Dostawa i montaż elementów wyposażenia sanitarnego w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

  • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  • SIWZ
  • Wzór Umowy
  • Załączniki w wersji edytowalnej
  • Formularz Asortymentowo-cenowy
  • Dokumentacja projektowa
  • Informacja z otwarcia ofert
  • Wynik postępowania

Ogloszenie3.pdf
SIWZ8.pdf
WZOR_UMOWY4.pdf
Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx
Formularz_asortym_cenowy_do_publ_.xls
279_HSB_PW_A_PA_0_R03_0_WYB_PARTER_2017-12-12594×900.pdf
279_HSB_PW_A_PA_0_R08_0_P_PIETRO_2017-12-18_594x1800.pdf
Informacja_z_otwarcia_ofert1.pdf
Wynik_post_strona.pdf